Host chất lượng cao giá rẻ

Hoàn tiền trong 10 ngày nếu bạn không hài lòng

W#1
 • Dung lượng SSD 300MB
 • Băng Thông 5000MB
 • Addon Domain 0
 • Tài khoản FTP 2
 • MySQL 1
 • Sao lưu 7 ngày/lần
W#2
 • Dung lượng SSD 500MB
 • Băng Thông 10000MB
 • Addon Domain 1
 • MySQL 2
 • Sao lưu 7 ngày/lần
W#3
 • Dung lượng SSD 1000MB
 • Băng Thông Không giới hạn
 • MySQL 2
 • Sao lưu 7 ngày/lần
W#4
 • Dung lượng SSD 1500MB
 • Băng Thông Không giới hạn
 • MySQL 2
 • Sao lưu 7 ngày/lần