Đăng ký tên miền

Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.

Xem bằng danh mục

Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com
239,000VND
1 Year
219,000VND
1 Year
299,000VND
1 Year
.net
269,000VND
1 Year
239,000VND
1 Year
319,000VND
1 Year
.org
229,000VND
1 Year
285,000VND
1 Year
339,000VND
1 Year
.info
99,000VND
1 Year
339,000VND
1 Year
404,000VND
1 Year
.vn
720,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
.com.vn
670,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year

Please choose a category from above.

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển tên miền về Web2M

Chuyển tên miền về Web2M và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng**

Đăng ký chuyển

* * Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn